Zdivočelá země online

Každý na německou okupaci reagoval po svém, někdo se rozhodl smířit se, někdo kolaborovat a pro někoho nepřipadala v úvahu jiná možnost, než utéci a bojovat za osvobození své země. K poslední skupině se řadí i Antonín Maděra. Krátce po okupaci přeběhl hranice na západ a přidal se k anglickému letectvu. Za toto své rozhodnutí zaplatil poměrně vysokou daň, němci se rozhodli potrestat jeho otce, což ve svém důsledku stálo život i matku. Po mnoha letech válečných útrap se konečně vrací jako hrdina do své vlasti. Je však rozhodnut nepokračovat ve své vojenské kariéře a vrátit se tam, kde se cítil šťastný. Domů, do Svatého Štěpána.

Zde by rád navázal v tom, co tolik miloval, chovu koní. Ať si říká kdo chce, co chce, ze hřbetu koně je svět nejkrásnější. To by ale Svatý Štěpán nesměl být zdivočelou zemí, kde nevládnou téměř žádné zákony. Opuštěné domy po odsunu němců jsou bezpardónu rabovány místními i nájezdy odsunutých sudetů. A v této napjaté atmosféře se snaží Tonda dojít svého klidu v rodném domě. Avšak netrvá dlouho a dochází k jeho výbuchu. To je poslední pomyslná kapka, očividně zde není vítán a měl by odejít. V tuto chvíli však přichází nabídka, jenž se neodmítá, dostává do správy štěpánský statek. Ten je ale více danajským darem, než výsadou. O jeho spravování má eminentní zájem někdo jiný a dělá vše proto, aby Maděra s partou kovbojů neuspěl.

Ale aby zdivočelá země došla svému pojmenování, jsou tu i nekončící nájezdy přes hraniční čáru. Jak se postupně začíná ukazovat, jejich cílem ani tak není ukořistit nějaký ten dobytek, jako se dostat k přísně tajnému archivu ukrytému na statku. Poválečné pohraničí zkrátka není nic pro fajnovky a žádá si opravdové chlapy. Avšak to je jen začátek. Když už se Maděrovi podařilo uchránit statek před byrokratickým šimlem i bývalým nejlepším přítelem z dětství, musí čelit mnohem větší hrozbě. Nově nastolený politický trend není dvakrát nakloněn hrdinům bojujících na západní frontě. Postupně dochází k jejich propouštění z armády a na řadu přicházejí i politické procesy. Tato zkáza se nakonec nevyhýbá ani Maděrovi. Ve zmanipulovaném procesu je odsouzen k těžké dřině v uranovém dole.

Zdivočelá země ve čtyřech sériích mapuje osudy Antonína Maděry od jeho prvních krůčků v rodném Štěpánu až po naprosto zbytečný vzdor vůči režimu. Seriál je natočen dle knižní předlohy Jiřího Stránského Zdivočelá země a Aukce. Ten se společně s režisérem Hynkem Bočanem podílel na sepsání scénáře, který přímo pramení s osobních zkušeností s totalitním režimem.